Op weg naar ecologische integriteit en duurzaamheid in zoetwater aquacultuur praktijken in China | Aquacultuur vlaanderen

Op weg naar ecologische integriteit en duurzaamheid in zoetwater aquacultuur praktijken in China

De bijdrage van de visserij en de aquacultuur aan wereldwijde voedselzekerheid is gekoppeld aan toegenomen visconsumptie. Projecties geven aan dat een extra 30-40 miljoen ton vis in 2030 nodig zal zijn. China staat aan kop van de wereldwijde aquacultuurproductie, waarvan ze 60% in volume en 45% in waarde uitmaakt. De huidige veranderingen in de Chinese aquacultuursector streven naar ecologische integriteit en een voorzichtig gebruik van middelen.

 

Een recent review artikel, uitgegeven door Ambio, richt zich op veranderingen die in zoetwater aquacultuurontwikkelingen in China worden geïntroduceerd, de belangrijkste vis voedingsbron. Dit artikel brengt bewijs ter ondersteuning van de bewering dat de Chinese zoetwateraquacultuursector belangrijke paradigma-veranderingen heeft geïntroduceerd. Deze houden oa in; het verbod op bemesting in grote waterlichamen, de invoering van stringente normen voor nutriënten in de afvoer en de aanmoediging van praktijken die voedingsstoffen elimineren, wat op lange termijn de duurzaamheid van de sector zal bevorderen.

 

Lees hier het volledige artikel