Nieuwe EUMOFA-publicatie: “Recirculating Aquaculture Systems” | Aquacultuur vlaanderen

Nieuwe EUMOFA-publicatie: “Recirculating Aquaculture Systems”

Deze studie heeft tot doel een beter inzicht te verschaffen in recirculerende aquacultuursystemen (RAS) binnen de EU aquacultuursector, met name wat betreft de omvang en het groeipotentieel.

Lees hier de volledige publicatie.