Kennisinstellingen | Aquacultuur vlaanderen

Kennisinstellingen

Gezien de groeiende interesse voor aquacultuur in Vlaanderen, bieden we u een kort overzicht van de mogelijkheden die er bestaan om opgeleid te worden, stages te volgen, projecten uit te voeren in één of meerdere aspecten van aquacultuur. Verschillende hogescholen en provinciale tuinbouw- en landbouwcentra hebben een praktijkcentrum opgericht dat bedoeld is om de geïnteresseerden de basisprincipes bij te brengen en de mogelijkheden voor commerciële productie te onderzoeken. Aquacultuur maakt deel uit van het curriculum van verschillende hogescholen en universiteiten in Vlaanderen.

 

LARC300

Artemia Reference Center (ARC), Universiteit Gent - M.Sc. in Aquacultuur

Het engelstalig Master progamma in Aquacultuur duurt 2 jaar en werd gelanceerd in 1991, in samenwerking met verschillende partners van het UGent Aquaculture R&D Consortium en samen met collega's van de universiteiten van Leuven, Antwerpen en Wageningen. Het programma wordt gecoördineerd door het Laboratorium voor Aquacultuur & ARC (UGent) en telt tot heden ongeveer 170 afgestudeerden uit meer dan 30 landern van Europa, Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Sinds 2004 is de samenwerking tussen de verschillende instituten uitgebreid met de universiteiten van Algarve (Portugal), Bergen (Norwegen), Cork (Ierland), Trondheim (Norwegen) en Warmia & Mazury (Polen). Dit biedt de mogelijkheid aan de studenten om ten minste 1 semester van de masteropleiding te volgen in een van deze 6 partner universiteiten.

Contact info

 

FANCAM: “Pisciculteur”

Binnen het kader van het Europese project FANCAM (Formation Agronomique et Nouvelles Compétences pour une Agriculture Multifunctionelle) wordt een trainingsprogramma aangeboden ter vorming van toekomstige viskwekers. Het programma is bedoeld voor opleidingscentra.

logo_inagro_cropbis

Inagro- Vlaams praktijkcentrum aquacultuur

In 2008 startte het POVLT (nu Inagro) - met steun van het FIOV en in samenwerking met ILVO - de bouw van een Vlaams praktijkcentrum aquacultuur. Het geheel van tanks, filters, warmtewisselaars en pompen, verdeeld over een quarantaine, onderzoekseenheid en uitgroei-eenheid, moeten toelaten op een wetenschappelijk onderbouwde manier onderzoek te doen naar de teelt van zoetwatervis in intensieve recirculatie. Het centrum richt zich tot alle ondernemers in Vlaanderen, in het bijzonder tot land- en tuinbouwers, die interesse hebben in aquacultuur.

Logo_Aqua-ERF200Kaho

Odisee - Aquaculture Education and Research Facility (Aqua-ERF)

In het kader van het internationale project Aqua-Vlan, bouwde de voormalige KaHo Sint-Lieven een onderzoeksruimte waar praktijkgericht onderzoek gebeurt naar viskweek in zoet water en waar studenten stages en projecten kunnen uitvoeren. Het onderzoekscentrum van Odisee heeft de naam Aquaculture Education and Research Facility of kortweg Aqua-ERF gekregen. Naast specifieke aquacultuur-gerelateerde onderzoeken, legt het zich voornamelijk op de kweek van de zoetwaterkabeljauw (Lota lota) en de Europese rivierkreeft (Astacus astacus). Op het Aqua-ERF project worden studenten begeleid bij hun thesis, werkstage, …
 

LOGO-KATHO300

Katho Campus Roeselare

Het concept rond aquaponics, waarbij groenten gekweekt worden met het afvalwater van katvissen, wordt op kleine schaal in de praktijk gebracht.  Andere combinaties zijn het onderwerp van toekomstige plannen. 

Katholieke Universiteit Leuven - Master Bio-ingenieurswetenschappen - optie aquacultuur

De Katholieke Universiteit Leuven biedt een Masteropleiding aan in de bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde, Major dierproductie optie aquacultuur. De opleiding duurt twee jaar en wordt georganiseerd in samenwerking met Universiteit Stellenbosch in Zuid Afrika. Opleidingsonderdelen bestaan onder andere uit aquacultuurproductie en beheerssystemen, voeding in aquacultuur, waterecologie en -kwaliteit, aquacultuurproducten- en verwerking.

PCG_LOGO_Groen200

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG)

De kweek van Tilapia in combinatie met tomatenteelt wordt uitgetest voor toepassingen in de glastuinbouw. De ervaring die het centrum heeft met het samenstellen van smaakpanels en het uitvoeren van smaaktesten wordt gebruikt om nieuwe producten, zoals nieuwe vissoorten, te screenen op smaakaanvaarding door consumenten.

Provinciaal Technisch Instituut (PTI) Kortrijk

De kweek van Tilapia in combinatie met tomatenteelt wordt uitgetest voor toepassingen in de glastuinbouw.

Radius Thomas More

Radius doet onderzoek naar de kweek van microalgen op zowel laboschaal als pilootschaal. De focus ligt enerzijds op het kweekproces en het integreren van zij-en afvalstromen in dit kweekproces. De pilootinstallatie, tot maximaal 4000 liter, bevindt zich in een serre met een computergestuurde klimaatregeling en voedingsunit. Door zowel op pilootschaal als laboschaal te werken, kunnen we de extrapolatie maken van kleinere volumes tot grote volumes om zo een betere inschatting te maken over de commerciële mogelijkheden van de kweek van microalgen. Anderzijds beschikt Radius over de infrastructuur voor het onderzoek m.b.t. het verwerken van microalgen om ze te gebruiken als alternatieve grondstof voor toepassingen in o.a. voedingsmiddelen, diervoeders en biogebaseerde chemicaliën. Dit onderzoek is gericht op verwerkingsprocessen, scheidingstechnologieën en chemische  analysetechnieken voor zowel fysische als chemische karaterisatie van de biomassa.