De weg naar duurzame aquacultuur: verleden, heden en toekomst | Aquacultuur vlaanderen

De weg naar duurzame aquacultuur: verleden, heden en toekomst

De afgelopen decennia heeft de aquacultuursector verscheidene (r)evoluties doorgemaakt. Het kweken van aquatische dieren werd steeds milieuvriendelijker met efficiëntere en nieuwe technieken die ervoor zorgden dat er steeds minder CO2 en schadelijke stoffen uitgestoten werden, en ook de nood aan hulpbronnen en landoppervlak daalde. Met deze verbeterde technieken werd ook het economisch plaatje steeds interessanter en kreeg de praktijk steeds meer ingang in verschillende regio’s wereldwijd.

In tien essays kan u in het recent verschenen artikel ‘Achieving sustainable aquaculture: Historical and current perspectives and future needs and challenges’ teruglezen hoe de sector zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft en hoe het pad naar het uitbouwen van een duurzame mondiale aquacultuur vorm kreeg. Verder wordt ook gekeken naar hoe de sector er in de toekomst kan uitzien, wanneer meer dan negen miljard monden moeten gevoed worden en de verantwoordelijkheid van de sector nog veel hoger zal liggen dan nu het geval is.