De FAO organiseert een reeks webinars over visserij en aquacultuur | Aquacultuur vlaanderen

De FAO organiseert een reeks webinars over visserij en aquacultuur

De Visserijcommissie van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO Committee on Fisheries, COFI) is momenteel het enige mondiale intergouvernementele forum waar grote internationale visserij- en aquacultuurproblemen worden onderzocht en waar op gezette tijden aanbevelingen worden gedaan aan regeringen, regionale visserijorganisaties, NGO's, vissers, de FAO en de internationale gemeenschap. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers uit het beleid, de onderzoekswereld, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

De eerstvolgende zitting van de commissie, die van 13 tot 17 juli 2020 in het hoofdkwartier van de FAO in Rome (Italië) zou plaatsvinden, is echter uitgesteld vanwege het coronavirus.  Daarentegen zal de FAO van 14 tot en met 16 juli 2020 een reeks virtuele webinars organiseren over het beheer en de ontwikkeling van visserij- en aquacultuuractiviteiten.

Om deze webinars bij te wonen dient u zich vooraf te registreren en dit telkens voor elke webinar waaraan u wil deelnemen.

De webinars zullen naast het Engels ook toegankelijk zijn in het Arabisch, Chinees, Frans, Russisch en Spaans.