COVID-19 en de impact op de visserij en aquacultuur | Aquacultuur vlaanderen

COVID-19 en de impact op de visserij en aquacultuur

Op 17 juli 2020 hield het comité inzake Visserij van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO Fisheries Division) een online dialoog over de impact van COVID-19 op de visserij- en aquacultuursector.

In navolging hiervan is heel wat informatie beschikbaar gesteld. Zo kan u het symposium integraal herbekijken via een webcast en is het mogelijk om naast een reeks beleidsinformerende nota’s ook andere documentatie over hoe het effect van het virus op deze sectoren kan gemitigeerd worden consulteren en downloaden.