Belangrijke rol voor aquacultuur op weg naar een gezonde maatschappij | Aquacultuur vlaanderen

Belangrijke rol voor aquacultuur op weg naar een gezonde maatschappij

De eetgewoonten van mensen in ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen zijn de laatste 50 jaar ongezonder geworden. De voornaamste reden is een steeds prominentere positie van rood vlees en fast food in het dieet. Deze verandering in eetgewoonten zorgt voor een toename in gezondheidsklachten. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) veroorzaakten cardiovasculaire aandoeningen in 2017 bijna 18 miljoen doden. Een stijging van ongeveer 22% in slechts tien jaar tijd. Het aantal personen die obesitas ontwikkelden verdrievoudigde op 40 jaar tijd tot maar liefst 650 miljoen volwassen personen in 2016. De economische impact van deze ongezonde levensstijl is significant. Zo gaf de VS in 2015 meer dan 315 miljard dollar uit aan het behandelen van obesitas.

 

Een gezond en evenwichtig dieet dus van groot maatschappelijk belang. Onderzoek heeft aangetoond dat vis en zeevruchten een veel gezonder alternatief zijn dan vleesproducten vanop het land. Vergeleken met deze vleesproducten bevatten vis en zeevruchten, of ze nu in het wild gevangen of gekweekt zijn, een hoger eiwitgehalte, minder calorieën en minder vetten. Bovendien is de concentratie aan omega-3 vetzuren, een belangrijk wapen in de strijd tegen obesitas en cardiovasculaire aandoeningen, hoger in zeevoedsel dan in eender ander dierlijk voedsel.

 

Maar vis eten blijkt niet altijd even gezond. Zo heeft wild gevangen vis steeds meer te leiden onder een toenemende stroom van milieuverontreinigende stoffen. Om de problematiek van een groeiende, ongezonder etende maatschappij en het risico op verontreinigd zeevoedsel het hoofd te bieden is een belangrijke rol weggelegd voor aquacultuur. Niet alleen laat aquacultuur toe om niet vervuilde vis of zeevruchten te kweken, maar is het mogelijk om door middel van voedingsmanipulatie en/of verrijking met voedingsstoffen de kwaliteit van het vlees van de gekweekte vis of zeevruchten te verbeteren en zo de potentiële gezondheidswaarde ervan te verhogen.

 

Op basis van deze bevindingen achten de onderzoekers het hoogdringend om de bewustwording bij de maatschappij te vergroten met betrekking tot de gezondheidsvoordelen verbonden aan de consumptie van vis en zeevruchten zodat deze een vast onderdeel gaan vormen van hun dieet. Ook de positieve bijdrage van aquacultuur moet in deze beter en breder gecommuniceerd worden.

 

Indien u interesse hebt in de volledige studie, kan u deze raadplegen via volgende link.