Aquaponics - informatie over technieken gebundeld | Aquacultuur vlaanderen

Aquaponics - informatie over technieken gebundeld

Binnen het Interreg-project Aquavlan2 werd een inventarisatiedocument uitgebracht waarin technieken worden gebundeld om het concept "aquaponics" te kunnen optimaliseren.

Aquaponics

Aquaponics is de combinatie van vis- en groenteteelt. Een viskweker heeft nood aan kwaliteitsvol water dat hij bij de glastuinbouwer kan vinden. Na het gebruik kan het nutriëntenrijke water terug naar de teler. Die hergebruikt het op zijn beurt om gewassen te kweken. In beide teelten zijn veel technieken gekend die het concept "aquaponics" kunnen optimaliseren. Die technieken werden door de projectpartners gebundeld in een inventarisatiedocument waarvan de eerste versie nu beschikbaar is.

Inventarisatiedocument Aquaponics technieken

Het document bundelt verschillende hoofdstukken die elk een bepaald aspect van aquaponics aan bod laten komen. Zo is er een hoofdstuk dat meer info geeft over de wetgeving en dat doorverwijst naar de verantwoordelijke instanties in Vlaanderen en Nederland. In een ander hoofdstuk wordt ingegaan op filtertechnieken, terwijl een volgend deel dan weer over waterontsmetting gaat.

Momenteel wordt nog gewerkt aan een hoofdstuk over natriumverwijdering uit restwater, wat een erg belangrijke toepassing kan zijn voor aquaponics. Tot het einde van het project (oktober 2019) blijven we de inventaris bijwerken zodra een nieuwe techniek zich aanbiedt.

> Bekijk de inventarisatietechnieken - versie augustus 2018

Het project

In het Interreg-project Aquavlan2 wordt samengewerkt tussen Vlaamse en Nederlandse onderzoeksinstellingen, universiteiten en bedrijven rond zoet- en zoutwateraquacultuur. Binnen het werkpakket zoetwateraquacultuur wordt het potentieel van aquaponics voor kringloopsluiting in deze tak van de aquacultuur onderzocht.

 

Bron: inagro