Aquacultuur stuwt wereldwijde productie, handel en consumptie van zeeproducten naar recordhoogtes | Aquacultuur vlaanderen

Aquacultuur stuwt wereldwijde productie, handel en consumptie van zeeproducten naar recordhoogtes

De wereldwijde behoefte aan vis en zeeproducten neemt jaar na jaar toe. Zo bereikte de totale productie, handel en consumptie van vis en zeeproducten in 2018 recordhoogtes. Deze toename is vooral toe te schrijven aan een toenemend belang van de aquacultuursector (+527% sinds 1990). De productie van de op wildvangst gebaseerde visserij blijft daarentegen al geruime tijd min of meer op een stabiel niveau (+14%).  Enige groei komt hier vooral van visvangst op inlandse wateren.

 

Een duurzame verdere ontwikkeling van de aquacultuur en een doeltreffend visserijbeheer zijn van cruciaal belang om deze trends in stand te kunnen houden. Een gebrek aan maatregelen om duurzame vis of kweekactiviteiten te verzekeren kan immers de bijdrage van de sector aan de voedselzekerheid en het levensonderhoud bedreigen. Zo blijft overbevissing op wereldniveau verder toenemen, maar is het resultaat van goed beheer op de visbestanden ook steeds beter aantoonbaar. Zo blijken vispopulaties, wanneer duurzaam bevist, zich consequent boven de streefniveaus te bevinden of zich te herstellen.

 

De wereldwijde aquacultuurproductie bereikte in 2018 een zoveelste recordhoogte van 114,5 miljoen ton levend gewicht met een totale verkoopwaarde van 263,6 miljard USD (= de prijs van het product exclusief eventuele afzonderlijk gefactureerde vervoers- of leveringskosten). Hieronder worden alle activiteiten verstaan die verband houden met het kweken, kweken en oogsten van gekweekte vis en schaaldieren uit zee- en binnenwateren en zeetanks.

 

De totale productie bestond uit:

  • 82,1 miljoen ton aquatische dieren
  • 32,4 miljoen ton algen
  • 26 000 ton schelpen en parels voor sierdoeleinden.

In 2018 produceerde de inlandse aquacultuur 51,3 miljoen ton aquatische organismen, wat overeenkomt met 62,5 procent van de mondiale productie van gekweekte vis. Het gaat hierbij om aquacultuur die wordt geproduceerd uit natuurlijke waterbronnen in het binnenland, zoals rivieren en meren, en viskwekerijen.

 

De wereldwijde aquacultuurproductie van gekweekte aquatische organismen wordt, nog steeds, gedomineerd door Azië, met een aandeel van ongeveer 89 procent in de afgelopen twee decennia. Van de belangrijkste producerende landen hebben China, India, Indonesië, Vietnam, Bangladesh, Egypte, Noorwegen en Chili hun aandeel in de regionale of wereldproductie de afgelopen twee decennia in verschillende mate geconsolideerd. In Europa biedt de sector werk aan ongeveer 129.000 mensen.

 

Deze resultaten zijn afkomstig uit het recent gelanceerde State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA 2020) rapport (zie ook nieuwsbericht van 3 juni 2020).

 

Voor meer achtergrondinformatie en nog veel meer cijfers, kan u terecht in het rapport.