AQUA-LIT North Sea Learning Lab. Registreer nu! | Aquacultuur vlaanderen

AQUA-LIT North Sea Learning Lab. Registreer nu!

Wil je graag meedenken over hoe de aquacultuursector in de Noordzee-regio kan vermijden dat er zwerfvuil in zee terecht komt? Neem dan deel aan de interactieve workshop op dinsdag 26 november in de gebouwen van het VLIZ in Oostende (09:00-14:00). Naast aquacultuurproducenten, verwelkomen we ook graag mensen die zich richten op afvalbeheer, milieubescherming, bedrijfs- en productontwikkeling.

Binnen het interactieve format zal het Learning Lab de deelnemers aanmoedigen om hun inzichten en meningen uit te wisselen en mogelijke oplossingen te bespreken. Er wordt gebrainstormd over zowel (1) het vermijden en verminderen, (2) het monitoren en kwantificeren; en (3) het verwijderen en recycleren van aquacultuurafval. Meer details zijn te vinden in het online programma.

De workshop is ook een gelegenheid om meer te weten te komen over de resultaten van het AQUA-LIT-project en er meer over te weten te komen van de experts in het veld. Omwille van het internationale karakter van het publiek is de voertaal van de workshop Engels.

Meer info over hoe inschrijven op de website van het AQUA-LIT-project: https://aqua-lit.eu/north-sea-learning-lab.