Aanbevelingen van de Aquaculture Advisory Council over het voorstel voor het EFMZV 2021-2027 | Aquacultuur vlaanderen

Aanbevelingen van de Aquaculture Advisory Council over het voorstel voor het EFMZV 2021-2027

Op 12 juni 2018 publiceerde de Europese Commissie een voorstel (COM (2018) 390 final) voor een nieuwe verordening van het nieuwe Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV).
De Aquaculture Advisory Council (AAC) heeft het voorstel besproken en besloten aanbevelingen aan de Commissie te doen.
De AAC leden bestaan uit vertegenwoordigers van sectororganisaties en andere belangengroepen die invloed ondervinden van de aquacultuurcomponenten van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB).
De AAC streeft ernaar aanbevelingen bij consensus te formuleren. In dit geval heeft de AAC geconcludeerd dat er opvallende verschillen zijn in de meningen van de sectororganisaties en andere belangengroepen en dat het AAC daarom niet mogelijk was om consensus te bereiken over een gemeenschappelijke reeks aanbevelingen.
De AAC roept de Commissie en de lidstaten (MS) op om de aanbevelingen van zowel de sectororganisaties als de andere belangengroepen te erkennen.
Tegen deze achtergrond heeft de AAC bij consensus besloten de aanbevelingen van beide lidgroepen in dit advies te presenteren.

Lees hier de aanbevelingen van de Aquaculture Advisory Council (AAC)